Tankesett påvirker kultur

Illustrerer med hvilken type perspektiver og hvordan kulturen vil møte en utfordring. Hvis tankesettet er veldig forskjellig internt i et team, vil kommunikasjon være utfordrende.

Et tankesett er en holdning eller tilbøyelighet til å løse en oppgave eller danne en oppfatning på en viss måte. En persons tankesett kan forstås som «standard» -perspektivet som en person forholder seg til en oppgave eller utfordring, og selve livet.

Et tankesett påvirkes av individets verdier og hvordan de blir prioritert. Alle har sitt eget, unike tankesett, som er formet av deres personlige verdier. Det betyr at menneskene i organisasjonen din har forskjellige tankesett. Det meste er ubevisst, men påvirker fremdeles sterkt hvordan dere jobber sammen.

Når det er forskjeller i tankesett, kan informasjon gå tapt i kommunikasjon, og jo større forskjell i tankesett, desto mer informasjon og forståelse går tapt. Å kjenne tankesettene til teamet ditt forbedrer ledernes effektivitet, og skaper engasjement og delt fokus.