Kulturanalyse

 • Kultur påvirker virksomhetens resultater. Når kompleksiteten øker og det er mer som avhenger av at menneskene i organisasjonen tar de riktige beslutningene til rett tid, øker forretningsrisikoen.
 • Vi tilbyr en bred innside av data og analyse for å hjelpe ledere og team med å gjøre mer profesjonelle beslutninger om sin kultur
 • Vi ser på kunders faktiske kultur fra en rekke vinkler, og segmenterer, sammenligner og justerer for å forstå alle de underliggende kulturdriverene

Ønsket kulture kode

 • All virksomhet streber etter å ta en posisjon i sitt marked. For å gjøre det effektivt, må de bestemme hvem de trenger å være, og hva slags kultur det betyr at de må ha
 • Vi gir våre kunder en kultursammenligning med en rekke kulturkoder. På den måten kan de identifisere verdier de trenger å prioritere i sin fremtidige kultur. Slik hjelper vi våre kunder med å definere sin ønskede kulturen.
 • Med våre sertifiserte partnere designer vi en kulturreise for å få dem dit

Lederkultur

 • Mer enn 70% av lederne rapporterer om en kobling mellom deres kultur og forretningsstrategi. 
 • Å kjenne den eksisterende lederkulturen gir retning og tydelighet
 • Vi gir data som identifiserer kulturgap fra den ønskede kulturkoden, slik at ledergruppen kan ta mer effektive tiltak for kulturendringene
 • Vi gir rapporter om personlig kulturpåvirkning for ledere å forstå sine egne personlige verdier. På denne måten får de innsikt i hva de kan gjøre for å bygge den aspirerte kulturkoden

Kulturdrevene Merkevarer

 • Merkevarer blir stadig mer gjennomsiktige, og det er ikke lenger mulig å insistere på at du er noe du ikke er. 
 • Å se innsiden av et selskap som reflekterer det kommuniserte merket, vil øke kundenes tillit og styrke ønsket posisjon
 • Vi rbygger opp merkeverdiene i et selskap ved å identifiserer verdiene merkevaren representerer. Da kan vi kartlegge og finne ut hvor mye menneskene i organisasjonen faktisk prioriterer verdiene i merkevaren. Deretter kan det skje en utvikling mot de ønskede verdiene