Individuell undersøkelse

Culture Hacking – kartlegge og bruke egne kulturdata for hele organisasjonen før lunsj?

Hver enkelt person gjennomfører Culturengine-undersøkelsen fra sin egen datamaskin. Prosessen tar omtrent 20 minutter. Så har dere resultatene fra hver person eller hele teamet automatisk i flere forskjellige rapporter.

Culturengine er et diagnostisk verktøy som identifiser verdiprioriteringer for brukerne. Til dette har vi valgt en ipsativ tilnærming. Ipsativ er en deskriptor som brukes i psykologi for å indikere en spesifikk type tiltak der respondentene sammenligner to eller flere ønskelige alternativer og velger det som er mest foretrukket (noen ganger kalt en «tvunget valg» skala).