Hvorfor Kultur?

Forretningskultur har aldri vært mer komplekst, og vært mer kritisk å forstå og utvikle. Globalisering, fusjoner og oppkjøp, joint ventures, ny teknologi og behovet for innovasjon, er alle sterkt avhengig av folkene. Kultur har en betydelig innvirkning på ytelsen. Det er derfor nødvendig at selskaper fokuserer på å identifisere, korrigere og utvikle en relevant kultur.

Kultur handler om hvem dere er sammen, hva dere står for som organisasjon og deres måte å drive virksomheten på. Betydelige, men udefinerte gap mellom faktisk kultur og ønsket kultur blokkerer innovasjon og tilpasning i mange organisasjoner. Å eliminere de kulturelle gapene vil øke hastigheten på implementering av strategi, støtte lederutvikling og endringsprosesser og skape vekst og bedre forretningsresultater.

Kultur er drevet av verdier, som har en sterk innvirkning på hvordan mennesker prioriterer, handler og tar beslutninger. Derfor har kultur en stor innvirkning på forretningsresultater og på oss alle personlig.

I Culturengine hjelper vi ledere og team med å bygge mer kulturintelligente selskaper. La oss vise deg hvordan vi kartlegger, analyserer og hjelper deg å forstå din faktiske kultur. Basert på disse dataene hjelper vi deg med å gjøre kulturen din mer tilpasset din  strategi.

NYTTIGE TALL OM Kultur

Individuell undersøkelse

Toppverdier

Tankesett

Kulturkoder

Kultur-gap 

Applikasjoner

Culturengine er en essensiell støtte til datadrevne beslutninger og tiltak for prosesser som de som er vist nedenfor.

VÅR PASSION

Vi brenner for å hjelpe ledere og team til å forstå og transformere deres forretningskultur. Vi søker aktivt ny innsikt som vil fortsette å gi verdi til kulturendringsprosessen.

VÅRE VERDIER

Utforskning

Finne den beste løsningen og prosessene for hver kunde

Læring

Frembringe data og overføre innsikt for å øke kunnskapen

Partnering

Arbeide i et lojalt partnerskap med alle involverte parter

Nyskaping

Finne nye områder, utover hvert prosjekt, der kulturinnsikt kan være til nytte.

Kontakt Oss


Fortell oss om henvendelsen. Hvordan kan vi hjelpe deg å lykkes med kulturelle transformasjonsprosesser?

Culturengine AS
Mail address:
Jegeråsen 18
1362 Hosle, Norway

Visiting address:
Pier X
Bryggegata 3
Aker brygge, Oslo, Norge

e-post: post@culturengine.no
telefon: +47 951 23 558