I Culturengine hjelper vi ledere og team med å bygge mer kulturintelligente selskaper. La oss vise deg hvordan vi kartlegger, analyserer og hjelper deg å forstå din faktiske kultur. Basert på disse dataene hjelper vi deg med å gjøre kulturen din mer tilpasset din  strategi.

Hva vi gjør?

  • Vi kombinerer en bred database av kulturdata med vårt eget rammeverk, analyser og en dyp forståelse av virksomhet og samfunn. Med en partnermodell hjelper vi våre kunder med å bygge opp den kulturen de trenger.
  • Våre sertifiserte partnere er erfarne konsulenter, som fokuserer på kulturtransformasjon og analyse. Vi bidrar til at de kan gi sluttkundene innsikt og tiltak for å lykkes med sin strategi og endring

Vår tilnærming

De tre faktorene som gjør culturengine konseptuelt unikt i sin tilnærming til å hjelpe å bygge kulturintelligente selskaper, er gjennom å tilby

En tilpasset verdibasert undersøkelse for å samle presis informasjon om hva som faktisk driver en bedriftskultur, en teamkultur eller den enkeltes påvirkning av kulturen

En unik database med kulturdata, et dashbord med demografi og attributter for å muliggjøre smidig analyse i segmentering, sammenligning og visualisering av kulturer og subkulturer

Et kulturlæringsplattform med kunnskap og prosesser, og et bibliotek på hvordan man utvikler hver at de 100 verdiene i vårt system for å lukke kulturgapene.

Hvordan gjør vi det?

For å styrke kultur trenger du en strukturert tilnærming. En kulturstrategi er en guidet reise gjennom det komplekse feltet med kulturutvikling, fra hvor du er til der du vil være. Den består av fire definerte moduler. Hver fase tilpasses for hver kunde, basert på forretningsstrategi, viktighet, organisasjonens status og ressurser.

BEVISSTHET

Før du går i gang med et kulturutviklingsprosjekt, er det viktig å øke bevisstheten om kulturprosjektet og hvilken innvirkning det vil ha på virksomheten. Hvorfor fokuserer vi på kultur? Hvordan er det knyttet til strategien? Hvordan vil den hjelpe å nå målene? Hvordan er den forankret i organisasjonens behov?

AKTUELL KULTUR

Hva slags kultur har du egentlig i dag? Dette kartlegges og visualiseres med CULTURENGINE. Å identifisere den foretrukne tankegangen og de høyest prioriterte verdiene i din kultur vil skape en felles forståelse av hvem dere er som selskap. Det å  vite, ikke håpe, hvordan kulturen er muliggjør en effektiv kulturell vekst.

ASPIRERT KULTUR

Hva slags kultur trenger du for å lykkes med strategien din? Hva er mulighetene på markedet, og hvordan kan de oversettes tilbake til din kulturelle ambisjon? Å ha et godt tilpasset kulturelt veikart vil justere handlingene og fokusere lederskapet. Den aspirerte kulturen er definert i CULTURENGINE, enten som en av våre forhåndsdefinerte kulturkoder, eller som en skreddersydd kode for en bestemt organisasjon eller gruppe.

HANDLING

Gapet mellom din eksisterende kultur og din kulturelle ambisjon visualisert i CULTURENGINE vil utløse handlinger. Hvordan lukker du det kulturelle gapet? Hvilken innvirkning har det for ledelse, HR-strategi og engasjementet i organisasjonen? Tildeling av roller og ansvar for å bygge den nye kulturen er drevet av presise og koordinerte personlige oppdrag

Applikasjoner

Culturengine er en essensiell støtte til datadrevne beslutninger og tiltak for prosesser som de som er vist nedenfor.

VÅR PASSION

Vi brenner for å hjelpe ledere og team til å forstå og transformere deres forretningskultur. Vi søker aktivt ny innsikt som vil fortsette å gi verdi til kulturendringsprosessen.

 

VÅRE VERDIER

Utforskning

Finne den beste løsningen og prosessene for hver kunde

Læring

Frembringe data og overføre innsikt for å øke kunnskapen

Partnering

Arbeide i et lojalt partnerskap med alle involverte parter

Nyskaping

Finne nye områder, utover hvert prosjekt, der kulturinnsikt kan være til nytte.

Kontakt Oss


Fortell oss om henvendelsen. Hvordan kan vi hjelpe deg å lykkes med kulturelle transformasjonsprosesser?

Culturengine AS
Mail address:
Jegeråsen 18
1362 Hosle, Norway

Visiting address:
Pier X
Bryggegata 3
Aker brygge, Oslo, Norge

e-post: post@culturengine.no
telefon: +47 951 23 558