Project Description

Hva er viktig for talentene, og hvordan identifiserer du det?

Gode kulturer tiltrekker seg gode talent, og alle organisasjoner konkurrerer om de beste 10% av kandidatene med de beste talentene. Ettersom potensielle ansatte i økende grad kommer fra et globalt miljø, vil en standardisert måte å vurdere og forstå forskjellene mellom mennesker og identifisere hvem som passer best gi deg en fordel.
Culturengine vil gjøre det mulig å identifisere og integrere talent fra det globale samfunnet. Verdidrevne organisasjoner er gode arbeidsplasser; å forbedre kulturen din vil forbedre merkevaregjenkjenningen din. Flotte steder å jobbe er oftest også lønnsomme, noe som i seg selv gjør dem interessante.