Project Description

Hvordan bygge riktig teamkultur for en oppstart?

Startup Sprint er designet for hvordan man kan skape riktig kultur i oppstartsteamet. Når gründerne er kartlagt i undersøkelsen, blir de prioriterte og viktige verdiene til gründer-teamet gjort eksplisitte. Denne innsikten vil bli holdt mot strategien og visjonen, og den ønskede kulturen for oppstarten. Å bruke denne innsikten i å utvide teamet er viktig for grunnleggere, sponsorer, investorer og kunder.