Project Description

Å utvikle lederkulturen som passer for strategien

Lederlaboratoriet er en prosess der ledergruppen analyserer sin faktiske kultur og sammenligner med den ønskede kulturkoden. De bygger en delt forståelse av sine kulturgap og kulturstyrker, og blir enige om ønsket lederkultur.
Hver tar sin score og avstemmer mot den påtenkte kulturkoden og identifiserer hvor verdiene deres samsvarer og hvor de har gap.
I et veldig åpent team vil de dele dataene sine. I et mer reservert team er de mer fortrolig med å dele tanker om team-resultatene sine, men de holder sine personlige prioriteringer for seg selv. Åpenheten rundt resultatene bygger ikke bare tillit og åpenhet i teamet, men gir også klarhet i hvem som kan være hjelperen til hva, basert på deres personlige verdier.