Project Description

Øker ansattes engasjement

Culture Camp er en prosess der du involverer hele organisasjonen til å være en del av den ønskede kulturen og bygge en kulturstrategi. Innsynet i selve kulturen og den aspirerte kulturen, avledet fra ledergruppeprosessene, engasjerer organisasjonen til innsikt og eierskap for å beslutte handlinger. Initiativene er basert på de tiltak som er iverksatt, tilgjengelige ressurser og viktigheten av endring. Det er normalt HR- og lederavdelingene som organiserer handlingsplanene fra kultursamlingen, og fordeler ansvar og forpliktelser for utviklingsprosessen