Project Description

Verdien av human-kapitalen ved å slå sammen virksomheter

Ettersom forretningstransaksjoner i økende grad skjer på tvers av regioner, kultur og segmenter, er det et økende behov for å vurdere og styre forskjellige organisasjoner på en standardisert måte. Før en fusjon finner sted, er det behov for å vurdere verdien av menneskelig kapital og å vurdere den kulturelle passformen. Hvis der er dårlig samsvar, kan mye krefter og kapital gå tapt i prosessen. Ved å kunne forutsi kulturelle gap og styrker, får man bedre prisestimater og bedre planlagte prosesser.
Etter en fusjon er det behov for å integrere. 70% av alle fusjoner mislykkes fordi folk ikke er i stand til å samarbeide, uansett hvor rasjonell og datadrevet beslutningen om å slå seg sammen var. For å fange «premien» fra fusjonen, er organisatorisk samkjøring, samarbeid og effektivitet i prosessen nødvendig.
Å identifisere de kulturelle identiteter fra de to foregående enhetene vil tydeliggjøre hva deres opprinnelige identitet var. Det kollektive kulturkartet identifiserer hva de har til felles, og hva de kan bygge det sammenslåtte selskapet på. Tverrfunksjonelle integrasjonsprosesser og personlige verdikart vil være tilgjengelige for å støtte effektiv integrering.