VÅR UNIKE PROSESS

De tre faktorene som gjør culturengine konseptuelt unikt i sin tilnærming til å hjelpe å bygge kulturintelligente selskaper, er gjennom å tilby

  • En tilpasset verdibasert undersøkelse for å samle presis informasjon om hva som faktisk driver en bedriftskultur, en teamkultur eller den enkeltes påvirkning av kulturen
  • En unik database med kulturdata, et dashbord med demografi og attributter for å muliggjøre smidig analyse i segmentering, sammenligning og visualisering av kulturer og subkulturer
  • Et kulturlæringsplattform med kunnskap og prosesser, og et bibliotek på hvordan man utvikler hver at de 100 verdiene i vårt system for å lukke kulturgapene.

HVORFOR VI GJØR HVA VI GJØR?

VÅR PASSION

Vi brenner for å hjelpe ledere og team til å forstå og transformere deres forretningskultur. Vi søker aktivt ny innsikt som vil fortsette å gi verdi til kulturendringsprosessen.

VÅRE VERDIER

Utforskning

Finne den beste løsningen og prosessene for hver kunde

Læring

Frembringe data og overføre innsikt for å øke kunnskapen

Partnering

Arbeide i et lojalt partnerskap med alle involverte parter

Nyskaping

Finne nye områder, utover hvert prosjekt, der kulturinnsikt kan være til nytte.

vårt team

Tone S. Ringstad
CEO & Founder

+47 951 23 558

tone.ringstad@culturengine.no 

I am here to make sure that Culturengine is serving our partners and customers to build culture intelligence. My background in geophysics, leadership and change management has given me a foundation to build the company and expand our business to all relevant customers and markets.

Bjørn Ringstad
Chief Commercial Officer

+47 913 94 393

bjorn.ringstad@culturengine.no

Having used an early version of Culturengine to develop a premium brand company, and seen the benefits for establishing a strategy aligned with the company culture and branding, I am thrilled to let others experience the benefits from a data-driven culture process.

Gina Lium
Chief Sales Officer

+47 900 36 161

gina.lium@culturengine.no

Spending the last 4 years working at Gartner Group, I am convinced that a culture aligned to the business strategy is of great importance. Through my work I have discovered that culture is the main challenge for companies going through digital transformation. Creating insight and ownership is critical, let us show you how.

Surendra Thapaliya
Marketing Coordinator

Surendra Thapaliya hold Masters in Strategic Marketing Management from BI Norwegian Business School. He has the daily responsibility for maintaining our marketing programs, such as marketing automation, digital sales campaigns, CRM system, website and social media. He is also working closely with startups community in Oslo.